De C. Buddingh'-prijs is een Nederlandse poëzieprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan het beste debuut in de Nederlandstalige poëzie. De prijs wordt uitgereikt tijdens Poetry International Festival Rotterdam en is vernoemd naar dichter en prozaschrijver C. Buddingh'.​ De jury wisselt jaarlijks en bestaat dit jaar uit Mischa Andriessen, Ton Naaijkens, Maud Vanhauwaert. Op 1 juni 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.

2016 was een rijk jaar voor de Nederlandstalige poëzie. Er waren veel inzendingen, waarvan opvallend veel van kleine uitgeverijen terwijl veel grotere uitgeverijen weinig of geen debuten hebben uitgebracht.

Van de 30 debuutbundels waren er flink wat waarin gewerkt met traditionele elementen, opmerkelijk vaak natuurbeelden en introspectie, de beroemde oproep voor meer straatrumoer klinkt in de meeste van de ingezonden debuten niet door. Tegenover de standaardbeelden en de sfeerzuchtige zelfbespiegeling waren er ook aardig wat bundels waarin nieuwe vormen en beelden werden gezochten en gevonden.

Dat leidde veelal tot degelijke bundels, vormelijk en muzikaal en soms tot voldragen poëzie die openstaat voor het experiment en blijk geeft van een bijzonder gevoel voor taal waarmee de tijd van nu gepeild wordt.

Uit de 30 ingezonden debuutbundels werden 4 titels genomineerd. Deze vier maken kans maken op de C. Buddingh’-prijs 2017.

De jury over Anagrammen van een blote keizer

"Deze bundel, van de jongste en meest durvende genomineerde, valt op door het beheerste denk- en taaleigen, zijn originaliteit en de ver doorgevoerde compositie. Hier wordt een verrassende, meertalige wereld geschetst met wonderlijke figuren en onverwachte denkbewegingen die zowel weelderig als weergaloos verwarrend is. Nuyts’ poëzie getuigt ofwel van een grote wijsheid ofwel van een aan Tyl Uilenspieghel herinnerend talent om de lezer zichzelf om de tuin te laten leiden en iets uitgesloten is dat dat allebei in gelijke mate opgaat." - de jury

Ontdek de bundel zelf

Met Anagrammen van een blote keizer levert Tijl Nuyts een hoogst inventief poëziedebuut af. Is het wel mogelijk om oprecht te zijn? En wat is het verschil tussen het gevaar de dingen bij naam te noemen en het plezier de dingen bij naam te noemen? Mensen leren elkaar kennen dankzij de taal die ze spreken, maar die woorden zijn meteen ook gekleurd en onecht. Rond die eeuwige tegenstelling weeft Tijl Nuyts een web van wonderlijke figuren en verhalen. De gedichten voeren ons onder meer naar Malta en Al-Andalus, bruggen tussen Oost en West.

Nu kopen